MAGISTRACY:   + 7 (7142) 28-02-56 Cipher Specialty Academic degree 1 6M050700 Management (specialization “Management”, “Agricultural Management”, “Tourism Management”, “Management in Education”) Master of management MBA(jointly with Germany) 2 6M050600 Economics (specialization: “State regulation and planning”, “Economy in Education”, “Financial Economics”, “Economics of enterprise”, “International Relations”, “Economist-Informatics”, “Engineer-economist”) Master of Economics

FACULTY OF ECONOMICS: + 7 (7142) 28-02-56
Cipher Specialty Combination of core subjects of  UNT Profiling disciplines of integrated testing
Core subject general discipline profiling subject
6B04103 Economics mathematics geography Finance and Credit Economy of organizations
6B04104 Accounting and Auditing mathematics geography Finance and Credit Economy of organizations
6B04105 Finance mathematics geography Finance and Credit Finance of

organizations

6B04102 Management mathematics geography Elementary economics Management
6B11117 Culture-and-leisure work Creative examination History of Kazakhstan Creative examination


FACULTY OF ENGINEERING  AND TECHNOLOGY: +7 (7142) 28-13-99

Cipher Specialty Combination of core subjects of  UNT Profiling disciplines of integrated testing
Core subject general discipline profiling subject
1 6B07514 Standardization and Certification (by industry) mathematics physics physics Standardization
2 6B11318 Agronomy biology chemistry biology Basics of agronomy
3 6B07213 Technology of processing industries biology chemistry chemistry Microbiology
4 6B08716 Agricultural Engineering and Technology mathematics physics biology Agricultural machines
5 6B07109 Thermal Engineering mathematics physics physics Heat engineering and heating
6 6B01401 Professional education mathematics physics Basics of pedagogy and psychology History of Kazakhstan
7 6B07111 Mechanical engineering mathematics physics physics Basics of mechanical engineering
8 6B07112 Transport, transport equipment and technology mathematics physics physics Occupational Safety and Health
9 6B11318 Organization of transport, traffic and transport operation mathematics geography physics Occupational Safety and Health
10 6B11319 Logistics (by industry) mathematics physics physics Occupational Safety and Health
11 6B07108 Automation and control mathematics physics mathematics Automation of technological processes in the industry
12 6B06107 Computers and Software mathematics physics mathematics Basics of algorithms and programming
13 6B06106 Information Systems mathematics physics mathematics Basics of algorithms and programming

 

МАГИСТРАТУРА : 8-7142-28-02-56
Шифр Білім беру бағдарламасы Академическая степень
1 6М050700 Менеджмент  («Менеджмент» «Аграрлық менеджмент», «Туризма менеджменті», «Білім беру саласындағы менеджмент» мамандықтары) Магистр менеджмента, МВА
2 6М050600 Экономика ( «Мемлекеттік реттеу және жоспарлау», «Білім беру саласындағы экономика», «Қаржы экономикасы», «кәсіпкерлік экономика», «Халықаралық қарым-қатынас», «Экономист-информатик», «Инженер-экономист» мамандықтары) Магистр экономики
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ: 8-7142-28-02-56
 

 

 

 

 

 

Шифр

 

 

Білім беру бағдарламасы атауы

ҰБТ бағыттық пәндерінің комбинациясы   Профилирующие дисциплины комплексного тестирования
бағыттық пән

 

Общепрофильная дисциплина  профильный предмет
1 6B04103 Экономика математика география Финансы и кредит Экономика организации
2 6B04104 Есеп және аудит математика география Финансы и кредит  Экономика организации
3 6B04105 Қаржы математика география Финансы и кредит Финансы

организаций

4 6B04102 Менеджмент математика география Основы экономики Менеджмент
5 6B11117 Мәдени-тынығу жұмысы Шығармашылық емтихан История Казахстана творческий экзамен

 

Инженер-техникалық факультеті: 8-7142-28-13-99
Шифр Білім беру бағдарламасы атауы Оқытудың негізгі формасын ұсынатын ҰБТ бейіндік пәндері Қысқартылған оқуды қарастыратындарға ҰБТ пәндері
Профильді пән 1 Профильді пән 2 Жалпы профильді пән Арнайы пән
1 6B07514 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) математика физика физика Стандарттау
2 6B11318 Агрономия биология химия биология Агрономия негіздері
3 6В08126 Жерге орналастыру биология химия биология Агрономия негіздері
4 6B07213 Қайта өңдеу өндірісі технологиясы биология химия химия Микробиология
5 6B08716 Аграрлық техника және технология математика физика биология Ауылшаруашылық көліктері
6 6B07109 Жылу энергетикасы математика физика физиа Жылумен жабдықтау және жылумен қамтамасыз ету
7 6B07111 Машина құрастыру математика физика физика Машина жасау технологиясының негіздері
8 6B07112 Көлік, көлік техникасы және технологиясы математика физика физика Еңбекті қорғау
9 6B11318 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалды ұйымдастыру математика География физика Еңбекті қорғау
10 6B11319 Логистика (сала бойынша) математика физика физика Еңбекті қорғау
11 6B07108 Автоматтандыру және басқару математика физика математика Салалық процестерді автоматтандыру
12 6B06107 Есеп технкиасы және бағдарламалық қамтамасыз ету математика физика математика Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
13 6В07133 Өндірістік автоматтандыру және робототехника математика физика математика Салалық процестерді автоматтандыру
14 6B07110 Электроэнергетика математика, физика физика Жылумен жабдықтау және жылумен қамтамасыз ету

 

[/col]

 

[/row]