Должность: ассоциированный профессор, кандидат наук, доцент

Дисциплины: «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык»

Образование: Усть-Каменогорск, медучилище, медсестра. Усть-Каменогорский педагогический институт, русский язык и литература

Повышение квалификации: Торайғыров Университеті 2020 жылдың 9 – 21 желтоқсан аралығында. Жоғары оқу орындарында қазақ  және орыс тілдерін оқыту замануи методикасы», атты көлемі 72 сағат біліктілікті арттыру курсы өтті.

Научные труды:

  1. Қонарбаева А.Қ. Экология-ел амандығы / А.Қ. Қонарбаева // «Алтайдың алтын белдеуі» аймағының аумақтық жаңартпашылық дамустратегиясы: II Халықаралық ғылыми тәжірибелік конф. материалдары. Өскемен 4-5 қазан 2007.-Б.231-236
  2. Қонарбаева А.Қ. Шәкәрімнің тіл ұстартудағы шеберлік тағылымы/ А.Қ.Қонарбаева // Ізденіс.-2002.-№4-Б.163-168
  3. Қонарбаева А.Қ. Ұлттық тіл-ұлт мәдениетінің негізі// Қ.А.Қонарбаева // Ұлт тағлымы.-2005.-№2-Б.14-19
  4. Тургамбаев А.А. Қазақ тілі-Қазақстанның болашағы// Жастар шығармашылығы-Қазақстанның инновациялық дамуына атты студенттердің , магистранттардың, аспиранттар мен жас ғалымдардың Д.Серікбаев атындағы ШМҚТУ-дың 50 жылдығына арналған YIII Респуб. Ғылыми-техникалық конф. материалдары 22-24 сәуірр 2008 ж. YI бөлім.-Өскемен,2008.-Б. 222-224
  5. Қонарбаева А.Қ Шәкәрім Құдайбердіұлының қазақ әдеби тіліне қосқан үлесі // А.Қ.Қонарбаева // Орталық Азия аймағы: өткені мен бүгіні:Халықаралық ғылыми симпозиумның материалдары.-Алматы.-6-8 шілде 2006-Б.346-351