ЕСМҰРАТОВ СӘБИТ ПАРЫЗҰЛЫ

э.ғ.д., профессор

+ 7 (7142) 39-03-91,

adm@kineu.kz

Баяндин Марат Асылбекович
РЕКТОР

э.ғ.к.

+ 7 (7142) 39-03-82,

rector@kineu.kz

ГУЛЬНАРА МАЛИКОВНА ДЮЗЕЛЬБАЕВА
АКАДЕМИЯЛЫҚ ДАМУ БОЙЫНША ПРОРЕКТОР

э.ғ.к.

+ 7 (7142) 39-03-82,

duz_77@mail.ru

РИТА БАГЛАНОВНА ИСМУРАТОВА
Президент кеңесшісі

+ 7 (7142) 39-03-91,

ritaism85@mail.ru

Шаяхметов Амангельды Булатович
ҒЫЛЫМ ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОР

а.ш.ғ.к.

+7 (7142) 39-03-68,

shayahmetov0501@mail.ru

БАГИТГУЛЬ САПАШЕВНА ИБРАШЕВА
Персоналды басқару қызметінің басшысы

+7 (7142) 39-25-19

kadry@kineu.kz

Марина Георгиевна Лисогор
Президенттің қаржы жөніндегі көмекшісі