Тарихы

Энергетика және машина жасау кафедрасы – ҚИнЭУ-дің инженерлік-технологиялық факультетінің құрылымдық бөлімшесі.

Кафедраның даму тарихы Қазақстан Республикасы Қостанай облысының жоғары оқу орындарының бірі ретінде ҚИнЭУ-дің қалыптасу тарихымен тығыз байланысты. 2012 жылы университет құрылымын өзгерту нәтижесінде машина жасау және көлік және агротехнология мен энергетика факультеттері инженерлік-технологиялық факультетке (ИТФ) біріктірілді. Машина жасау технологиялары және энергетика және автоматика кафедралары энергетика және машина жасау кафедрасы болып қайта құрылды.

Кафедра меңгерушісі болып техника ғылымдарының кандидаты,  доцент Татьяна Бедыч тағайындалды. 

Кафедра жұмысын М. дулатов атындағы ҚИнЭУ-дің инженерлік-технологиялық факультетінің кеңесі үйлестіреді. Оқу тілі қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізетін оқытушылардың тиісті базалық білімі, оқу және практикалық жұмыс тәжірибесі бар.

Білім беру бағдарламалары

Қазіргі уақытта Энергетика және машина жасау кафедрасы бакалавриаттың 4 мамандығы бойынша білім береді:

  • 6В07110 Электр энергиясы
  • 6В07109 Жылу энергетикасы
  • 6В07111 Машина жасау

Жоғарыда аталған мамандықтарды оқыту үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген лицензиялар бар.

Басымдықтар

Кафедра дамуының стратегиялық басымдығы – тұтынушылардың қажеттіліктеріне бейімделетін білім беру бағдарламаларына негізделген ғылыми зерттеулер мен оқу процесін ұйымдастырудың барлық деңгейлеріндегі бәсекеге қабілеттілік пен сапа.

Осыған байланысты кафедраның стратегиялық басымдықтары:

  • Әлемдік стандарттар деңгейіне сәйкес білім беру процесін жүзеге асыру;
  • Өнеркәсіпке байланысты зерттеулер мен әзірлемелердің сапасын арттыру;
  • Кәсіпорындар мен ұйымдардың тапсырысы бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау.

Практиканың барлық түрлерін өткізу және барлық білім беру бағдарламалары бойынша түлектерді одан әрі жұмысқа орналастыру үшін кафедрада ынтымақтастық туралы келісімшарт бар.

Кафедра меңгерушісі

Бедыч Татьяна Витальевна
зав. каф., к.т.н ассоциированный профессор

Кафедра құрамы

Хаданович Валентин Васильевич.
к.т.н., сеньор-лектор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Кужукеев Женис-Нуры Мурзатаевич
кандидат физико-математических наук, профессор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Прибылов Виктор Рудольфович
старший преподаватель

Скубилова Людмила Сергеевна
старший преподаватель

Коваль Игорь Андреевич
преподаватель, заведующий лабораторией

Горбенко Алена Сергеевна
старший преподаватель

Оразбекова Уасиля Хаировна
к.т.н., сеньор-лектор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Полищук Юрий Владимирович
к.т.н., сеньор-лектор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Шаяхметов Амангельды Булатович
проректор по науке и инновациям, профессор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Ткаченко Владимир Васильевич
к.т.н., ассоциированный профессор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Войцеховская Лейла Асимовна
старший преподаватель кафедры «Энергетики и машиностроения», магистр

Болат Е.Б.
ст. преподаватель кафедры «Энергетики и машиностроения», магистр

Войцеховская Ольга Викторовна
старший преподаватель

Ляховецкая Людмила Владимировна
к.т.н., ассоциированный профессор кафедры «Энергетики и машиностроения», учёный секретарь

Подвальный Василий Васильевич
старший преподаватель

Ростиславов Олег Александрович
старший преподаватель

Серикбаева Айгерим Шариповна
старший преподаватель

Құрманов Ернұр Маратұлы
старший преподаватель

Садриев Юрий Фанаевич
Старший преподаватель

Холин Евгений Олегович
ст. преподаватель

Шульга Кирилл Юрьевич

Киселёв Владислав Юрьевич
преподаватель

Науменко Кирилл Андреевич

Темирханова Хадиша Запиевна
ст. преподаватель

Сабитбек Олжас Батырбекулы
преподаватель

 

Умиров Эркинжан Ибрагимович
к.т.н., сеньор-лектор кафедры «Энергетики и машиностроения».

Алдабергенов Абай Капанович
к.т.н., профессор кафедры «Энергетики и машиностроения»

Балбаев Данияр Жолдасович
учебный мастер

Баудинова Миргуль Салимовна

Калитова Айсулу Аманжоловна
сеньор-лектор, доктор PhD