Кафедра жайлы

Көлік және сервис кафедрасы – М.Дулатова Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің инженерлік-технологиялық факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады .

Кафедрада ғылыми дәрежесі 54,8% құрайды, орташа жасы – 45 жас. Кафедрада 14 кандидат, 2 PhD докторы, 2 доцент, 2 профессор, 8 магистр жұмыс істейді. Кафедра жұмысын М. Дулатов атындағы ҚИнЭУ-дің  инженерлік-технологиялық факультетінің кеңесі үйлестіреді. Оқу тілі мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.

Білім беру бағдарламалары

Арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізетін оқытушылардың тиісті базалық білімі, оқу және практикалық жұмыс тәжірибесі бар. Көлік және қызмет көрсету департаменті университеттің негізгі оқу және ғылыми, құрылымдық бөлімшелерінің бірі ретінде келесі мамандықтар бойынша мамандар даярлау жұмыстарын жүргізеді:

  • 6В08716 «Ауыл шаруашылығы техникасы және технологиясы»,
  • 6В07112 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,
  • 6В11318 «Тасымалдауды ұйымдастыру, тасымалдау және көлікті пайдалану»,
  • 6В11319 «Логистика».

Жоғарыда аталған мамандықтарды оқыту үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген лицензиялар бар.

Мамандықтарды ашу қажеттілігі облыстың тасымалдауды ұйымдастыру, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, ауылшаруашылық және көлік жабдықтарын пайдалану саласындағы білікті мамандарға, сондай-ақ көліктегі логисттерге деген қажеттіліктеріне сәйкес пайда болды.

Кәсіби тәжірибе 

Бөлім жабдықты өндіруге, қызмет көрсетуге, пайдалануға мамандандырылған Қостанай облысының кәсіпорындарымен ынтымақтастық жасайды. Осы білім беру бағдарламаларына сәйкес тәжірибенің барлық түрлерін өткізу және одан әрі жұмысқа орналастыру үшін кафедрада ынтымақтастық туралы келісімшарттар бар.

Көлік және сервис департаменті өз қызметінде заманауи оқыту технологиялары, жақын және алыс шетел университеттерімен халықаралық ынтымақтастықты дамыту арқылы жоғары сапалы білім беру қызметіне кепілдік беруге және ұсынуға тырысады.

Мақсаты

Агроөнеркәсіптік кешенде ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті қалыптастыру;

Жобалық, технологиялық және пайдалану құжаттамасын қолдана отырып өндірістік және технологиялық қызметке мамандар даярлау;

Эксперименттік зерттеу жұмыстарына мамандарды дайындау, эксперименттер, өлшеулер, бақылаулар жүргізу, зерттеу нәтижелері мен ауылшаруашылық өндірісі, көлік және ауылшаруашылық техникасы мен тасымалдауды ұйымдастырудағы нәтижелермен таныстыру;

Техникалық объектілер мен технологиялық процестердің техникалық жағдайын зерттеуге, тасымалдау процесінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін теориялық модельдерді құру дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.

Кафедра меңгерушісі

Моисеенко Олег Викторович
Кафедра меңгерушісі, ассоциаланған профессор, ғылым кандидаты, доцент

Кафедра құрамы

Иванченко Павел Григорьевич
- сеньор-лектор, ғылым кандидаты

Бобков Сергей Иванович
сеньор-лектор, ғылым кандидаты

Балаклейская Лариса Александровна
сеньор-лектор, ғылым кандидаты

Балаклейский Сергей Петрович
ассоциаланған профессор, ғылым канидидаты, доцент

Чурсинов Максим Викторович
лектор, магистр

Савченко Евгений Александрович
лектор, магистр

Оразалин Алмаз Ахметуллович
лектор

Козлова Мария Фёдровна
лектор, магистр

Черкасов Юрий Борисович
Лектор, доктор PhD

Бижанов Нурлан Уалиханович
лектор, магистр

Абдулкаримов Айбек Абаевич
лектор, магистр

Утебаева Э.М.
ассистент, магистр

Бинюков Юрий Викторович
сеньор-лектор, ғылым кандидаты

Амантаев Максат Амантаевич
сеньор-лектор, доктор PhD

Бекжанов Алмас Динарович
сеньор лектор, ғылым кандидаты

Нұрабаев Галымжан Канаевич
сеньор лектор, ғылым кандидаты

Ахат Диана Ерікқызы
ассистент, магистр

Бекжанов Динар Заркумович
сеньор лектор, ғылым кандидаты

Семибаламут Александр Викторович
сеньор-лектор, ғылым кандидаты

Елемес Дархан Елемесұлы
сеньор-лектор, кандидат наук

Тлеуханов Нурлан Болатович
сеньор-лектор, кандидат наук

Жабаев Каныбек Кульмаханович
сеньор-лектор, кандидат наук


сеньор-лектор, кандидат наук

 


сеньор-лектор, кандидат наук