ШУМ. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті
СТН 391700016503 КБЕ 17 БСН 960840000146

Есеп айырысу шоты KZ05998GTB0000014281
АҚ “Jýsan Bank” ақ Қостанай қ. БСК TSES KZ KA
Мекенжайы: Қостанай қ., Чернышевский к-сі, 59
Бухгалтерия: + 7 (7142) 28-02-58