Должность: старший преподаватель

Образование: Алма-Атинский энергетический институт, специальность «Электроэнергетика», квалификация инженер-преподаватель электроэнергетических дисциплин, 1990 г.

Дисциплины: Проектирование систем электрификации. Релелік қорғаныс және электр жабдыктау жүйелеріндегі автоматика. Электр техникасының теориялық негіздеріI. Электр техникасының теориялық негіздері II. Электр энергетика. Электрлендіру жүйелерін жобалау. Электрлік жүйе және желі. Электрлік станциялар және подстанциялар. Электрлік тізбектерді есептеудің практикалық әдістері. Электротехника және электроника негіздері. Электротехникалық материалтану. Электрмашиналары. Электр энергетикадағы аралық үрдістер.

Научные  труды:

  • Темирханова Х.З., Есимханов С.Б. «Электр жабдықтарын монтаждау технологиясы Оқу құралы». – Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2018.- 104 бет ISBN 978-601-7597-04-7
  • Темирханова Х.З., Есимханов С.Б., Карибаев. «Аккумуляторлар — жаңартылатын энергияны жинақтау және пайдалану үшін тиімді шешім». «3i Интеллект, идея, инновации» Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Көпсалы ғылыми журналы.  № 2, 2017 ж.
  • Темирханова Х.З., Есимханов С.Б., Сабитбек О.Б. «АӨК механикаландыру құралдарын автономды қоректендіру көзіндегі өтпелі үдерістерді теориялық зерттеу». «3i Интеллект, идея, инновации» Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Көпсалы ғылыми журналы. № 2, 2017 ж.
  • Темирханова Х.З., Есимханов С.Б., Шаяхметов К.K. «Элементы системы управления и защиты автономного асинхронного электропривода повышенной частоты». (статья) Прилагается диплом 3 место Материалы Международной научной конференции «Global Science and Innovations 2018 г.
  • Темирханова Х.З., Сабитбек О.Б., Сыздыкова И.З. «Төбенің биіктігі алты метрден асатын бөлмелердің энергияны үнемдейтін жарықтандыруы». Материалы Международной научно – практической конференции «Байтурсыновские чтения- 2019 г.
  • Темирханова Х.З. «Автоматты басқарудың теориялық негіздері».- Костанай КГУ им. А.Байтурсынова, 2017. — 116 бет. ISBN  978-601-7385-96-5 с грифом МОН РК
  • Сапа В.Ю. Темирханова Х.З «Күн энергиясы концентраторларымен фотоэлектрлік түрлендіргіштердің тиімділігін талдау және жетілдіру». «3i Интеллект, идея, инновации» Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті. Көпсалы ғылыми журналы. № 4, 2019 ж.
  • Сапа В.Ю. Темирханов Б.С. Темирханова Х.З. «Қазіргі жастарға интернеттің кейбір ерекшеліктер әсері». Материалы Международной научно – практической конференции «Байтурсыновские чтения- 2020 г

Повышение квалификации

Семинар по микро- и наносистемам на тему: «Нанотехнологии и наноматериалы», г. Костанай, КГУ, 2016г.;

— Семинар «Основы работы в системе дистанционного обучения Moodle»,  г. Костанай, КГУ, 2019г.;

— Семинар «Методика и технология проведения вебинаров на платформе Etutorium», г. Костанай, КГУ, 2019г.;

— Семинар «Основы конструирования дистанционного курса в Moodle», г. Костанай, КГУ, 2019г.;

— Семинар «Разработка интерактивной лекции в системе дистанционного обучения Moodle», г. Костанай, КГУ, 2019г.;

— Семинар «Конструирования теста в системе дистанционного обучения Moodle», г. Костанай, КГУ, 2019г.