Open menu

Түлектер одағы

ҚИнЭУ түлектерінің қауымдастығы – бұл жоғары оқу орнынан шыққан түлектердің бітірген жылына қарамастан барлық түлектердің бірлестігі, ҚИнЭУ түлектерін Одаққа қабылдау рәсімі қарастырылмайды.

ҚИнЭУ түлектері Одағы міндеттері:

• Кәсіптік өсуіне қолдау көрсететін түлектер арасындағы қарым-қатынасты қолдау. Бітірушілер кездесуін ұйымдастыру;
• Қазақстан аумағында, сондай-ақ басқа мемлекеттерде тұратын және жұмыс істейтін біздің ЖОО түлектерімен өзара іс-қимыл жасау үшін шаралар қабылдайды;
• Позитивтік тәжірибені, ҚИнЭУ дәстүрлерін студенттердің жаңа буынына жеткізу, көрсету;
• ҚИнЭУ түлектерін магистратурада, аспирантурада оқуға, ғылыми қызметіне, ғылыми деңгей мен атақ алуына, екінші мамандық алуына өзіміздің ЖОО базасында қайтадайындалуға көмек көрсету;
• ЖОО тарататын және оның қатысуымен басылған баспа басылымдарын қоса алғанда, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану кезінде түлектердің практикалық тәжірибесін алмасуға көмектеседі;
• ҚИнЭУ тәжірибелі (бұрынғы түлегі) түлегі университетті бітірген жас маманға қамқорлық жасайтын тәлімгерлік (бақылау) қағидаларын енгізеді;
• Мүлікті (кеңсе техникасын, жабдықты, әдебиеттерді және т.б.) және ақшалай түрде ерікті қайырымдылық жасау арқылы өзі бітірген ЖОО мекемесіне материалдық көмек көрсету.
Түлектерді тіркеу формасы

ҚИнЭУ түлектер одағы өзінің басқару органдарын сайлауын қарастырмайды және ұйымдастырушылық бөлімде ректордың, факультет декандарының басшылығымен өтеді.

ҚИнЭУ түлектер одағы жұмысын университет ректораты түлектер кездесуінде және ҚИнЭУ ғылыми кеңесі отырысында хабарлайды.

Положение об Ассоциации выпускников

План работы АВ на 2023-2024 уч. год

 

Совет Ассоциации выпускников КИнЭУ им.М.Дулатова 

ФИО Наименование организации, должность
1 Исрапилова Алёна Анатольевна

председатель Совета

Начальник  Корпоративной бизнес школы Корпоративного университета ТОО «СарыаркаАвтоПром».
2 Козлова Мария Фёдоровна-секретарь Совета преподаватель кафедры ТиС КИнЭУ им.М.Дулатова
3 Аканов Максут Шарипович Филиал ТОО «Қазақстан темір жолы — Грузовые перевозки»-«Костанайское отделение ГП» Зам.начальника  ст.Кушмурун
4 Байкенов Азамат Алматович ТОО «Межрегионтранзит»                                                        Руководитель отдела ГОиЧС службы СОТНиЧС
5 Батыргалиев Валихан Серикович Генеральный директор ТОО «Метры»
6 Батыргалиева Сауле Ислямовна Руководитель ИП «Батыргалиева С.И.»
7 Кайпбаева Жулдыз Шамильевна Заместитель директора по научно-методической работе КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»
8 Кузенбаев Данияр Конысбаевич Директор Палаты предпринимателей  НПП «Атамекен» Костанайской области
9 Куницын Сергей Иванович Руководитель ИП «ТехноЛэнд»
10 Острянина Татьяна Кенжебековна ЧУ «КИнЭУ им.М.Дулатова»

Зав.кафедрой Экономики и менеджмента

11 Сагумбаев Канат Темирханович Директор ТОО «Westrup Казахстан»
13 Савченко Евгений Александрович КИнЭУ им.М.Дулатова. Старший преподаватель кафедры «Транспорт и сервис»
14 Ташмагамбетов Тулеген Жумабекович Руководитель ГУ  Костанайский департамент государственного имущества и приватизаций КГИП МФ РК

 

Форма регистрации выпускников

Выпуск 2011
Выпуск 2012
Выпуск 2013
Выпуск 2014
Выпуск 2015
Выпуск 2016
Выпуск 2017
Выпуск 2018
Выпуск 2019

Оқушылардың пікірлері

Сейтказымов Досым | Инженерно-технологический факультет
Сейтказымов Досым Инженерно-технологический факультет
Сабина Темирбекова | Инженерно-технологический факультет
Сабина Темирбекова Инженерно-технологический факультет
Аяна Шаметова | Инженерно-технологический факультет
Аяна Шаметова Инженерно-технологический факультет
Ильгиз Саттаров | Инженерно-технологический факультет
Ильгиз Саттаров Инженерно-технологический факультет
Азамат Дитаев | Инженерно-технологический факультет
Азамат Дитаев Инженерно-технологический факультет
Бакберген Койшыбаев | Инженерно-технологический факультет
Бакберген Койшыбаев Инженерно-технологический факультет
Гульнур Ерхат | Экономический факультет
Гульнур Ерхат Экономический факультет
Куаныш Мустафин | Инженерно-технологический факультет
Куаныш Мустафин Инженерно-технологический факультет
Ерлан Дербсалин | Инженерно-технологический факультет
Ерлан Дербсалин Инженерно-технологический факультет
Диана Исмаилова | Инженерно-технологический факультет
Диана Исмаилова Инженерно-технологический факультет
Константин Запасный | Инженерно-технологический факультет
Константин Запасный Инженерно-технологический факультет
Руслан Шалбанов | Экономический факультет
Руслан Шалбанов Экономический факультет
Бекбол Жылқыбай | Инженерно-технологический факультет
Бекбол Жылқыбай Инженерно-технологический факультет
Аида Маратқызы | Инженерно-технологический факультет
Аида Маратқызы Инженерно-технологический факультет
Татьяна Смирнова | Экономический факультет
Татьяна Смирнова Экономический факультет