Смотреть ещё
СЕРІПЕСТЕР


БАЙЛАНЫС

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті

110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай обылсы, Қостанай қаласы, Чернышевский к-сі. 59

Ректордың қабылдау бөлмесі: +7 (7142) 28-01-59 
Қабылдау комиссиясы: +7 (7142) 28-02-60 
Бухгалтерия: +7 (7142) 28-02-58 
Кадпрлар бөлімі: +7 (7142) 39-25-19
Email: adm@kineu.kz

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
FACULTIES

CONTACTS

Kostanay engineering and economics university named after M. Dulatov

110000, Kazakhstan, Kostanay, Chernyshevsky street, 59

Tel: +7 (7142) 28-01-59
Email: adm@kineu.kz

[/section]

USEFUL REFERENCES